Verksamhetsberätels 2014

Verksamhetsberättelse för Vänersborgs Motorbåtsklubb år 2014


Under det gångna verksamhetsåret, som omfattar tiden mellan den 1 januari och 31 december 2014, har styrelsen sett ut på följande sätt.


OrdförandeMainne Eriksson

Vice ordförandePatrik Gustafsson

Sekreterare Jessica Bengtsson

KassörKent Fahlqvist

Ordinarie ledamöterAndreas Eriksson

Johnny Nilsson

Anders Christensen

StyrelsesuppleanterJohan Örnroth

Unni Norén


Medlemsantalet per den 31 december 2014 är 85 personer ( varav 12 familjemedlemmar )


Årsmöte hölls lördagen den 25 januari 2014 på Villa Hehrne, Restad Gård, Vänersborg.

15 personer deltog i årsmötet. Efter årsmötet bjöds det på 3 rätters middag i  restaurangen inkl.1 glas vin/öl/läsk och sedan fortsatte festen på Villa Hehrne med dans och samkväm.


Vi har införskaffat nya bord/bänkset där 3 av dessa är monterade och placerad på Alholmen. Även 2 st. nya toaletter finns införskaffade (finns i Mainnes garage), 1 st. elverk så vi kan ladda batterier i båtarna (står hos Johnny) samt en motorsåg med skyddskläder (i förrådet på Alholmen). Toaletter, elverk, resterande bord/bänkar skall levereras upp till Alholmen på paddan på försommaren.

Det är även röjt en hel del buskar så vi får en vackrare utsikt från regnskyddet.

Även nytt regnskydd med fönster har bytts ut under året. ( det andra gick sönder i vintras )

Utprickning med bojar finns utplacerade för insegling till bryggan.Under hösten lades möblerna upp för vinterförvaring under taket på Alholmen samt att utprickningen togs upp.


Styrelsen har haft ett årsmöte 25 januari, styrelsemöte 14 maj, styrelsemöte den 18 nov.


Styrelsen ber att få tacka för visat förtroende och önskar alla medlemmar ett gott båtår 2015
------------------------------------------

Mainne Eriksson

Ordförande