Vänersborgs Motorbåtsklubb


Vänersborgs Motorbåtsklubb (VMK) startade den 18 oktober 1931. Då samlades ca 5-6 "båtgubbar" i Karl Gillbergs Båtbyggeri för att bilda en båtklubb. Den 25 oktober 1931 hölls det första sammanträde varvid den första styrelsen för VMK utsågs. 


Första året hade klubben ca 20 medlemmar och årsavgiften beslutades till 3:-


Därefter har klubben varit verksam i många år i både med- och motgångar. VMK var aktivast i början av 60- och 70-talet. Man ordnade konvojfärder på upp emot 20-30 båtar, tävlingar och lekar och annan verksamhet för den allmänna trevnaden. VMK har en tavla som talar om hela organisationen från 1931 till dags datum. 


VMK's första uthamn var Grönvik. Eftersom klubbstugan där under senare år utnyttjats väldigt sällan, beslutades 2008 att lämna tillbaka den till kommunen, så att vi i stället kan fokusera på våran härliga ö Alholmen.
Som medlem i VMK får du dessutom 6 nummer av tidningen Båtliv.

Ansökan om medlemskap lämnas till Kassör Kent Fahlqvist

Violvägen 2

46261 Vänersborg


 

Medlemsavgift:  350 :-

VMK's Vimpel:   100 :-

VMK's Klubbnål: 20 :-


Vänersborgs motorbåtsklubb

C/O Kent Fahlqvist

Violvägen 2

46261 Vänersborg

Bankgiro: 5716-2414

Epost: info@vmk-boat.se